Zdobądź umiejętność skutecznej komunikacji. Dowiedz się czym jest komunikacja, jakie przeszkody stoją na drodze do jej efektywności. Podczas warsztatu nauczysz się jak nadawać komunikat, który będzie zgodny z Twoją intencją. Dodatkowo bariery, które uniemożliwiają trafne zrozumienie komunikatów jako odbiorca.

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób, którą dążą do zwiększenia efektywności komunikacji. Jego celem jest nabycie umiejętności, dzięki którym komunikaty odbierane będą lepiej rozumiane, a nadawane zgodne z intencją nadawcy. Uczestnicy po zdobyciu takich kompetencji będą skutecznie komunikować się zarówno w cztery oczy, jak i w ramach zespołu.

Szkolenie Webdone „Efektywna Komunikacja”
składa się z 4 modułów:

01

Podstawy teoretyczne

W tej części poznasz model teoretyczny, który jest punktem wyjścia do dalszych rozważań. Dowiesz się czym jest kwadrat komunikacyjny i jakie są jego elementy.

konfiguracja-wordpress-panel-administratora
divi-builder-widok-wyboru-szablonu

02

Zastosowanie teorii w praktyce

Nauczysz się jak interpretować komunikaty w odniesieniu do kwadratu komunikacyjnego oraz jak formułować je zgodnie z tą teorią.

03

Twoje preferencje komunikacyjne

Poznasz swoje preferencje komunikacyjne i bariery, które stoją na przeszkodzie skutecznej komunikacji.

wtyczk-wordpress-okno-wyboru
google-wyniki-wyszukiwania

04

Aktywne słuchanie

Dowiesz się czym jest aktywne słuchanie oraz jak wykorzystać je w celu lepszego zrozumienia swojego rozmówcy.