Szkolenie online:
Efektywna Komunikacja
10.04.2021, 10:00-13:00
Limit osób: 8

Zdobądź umiejętność skutecznej komunikacji. Dowiedz się czym jest komunikacja, jakie przeszkody stoją na drodze do jej efektywności. Podczas warsztatu nauczysz się jak nadawać komunikat, który będzie zgodny z Twoją intencją. Dodatkowo bariery, które uniemożliwiają trafne zrozumienie komunikatów jako odbiorca.

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób, którą dążą do zwiększenia efektywności komunikacji. Jego celem jest nabycie umiejętności, dzięki którym komunikaty odbierane będą lepiej rozumiane, a nadawane zgodne z intencją nadawcy. Uczestnicy po zdobyciu takich kompetencji będą skutecznie komunikować się zarówno w cztery oczy, jak i w ramach zespołu.

Zgłoś się jako uczestnik na te warsztaty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych