Pracujemy nieodpłatnie na rzecz fundacji i stowarzyszeń.
Pomagamy tym, którzy pomagają innym.

Każda organizacja pozarządowa jest dla nas partnerem. Aby zachować wysoką jakość naszej pomocy, uzgodniliśmy pewne priorytety. Poniżej znajdziesz listę 6 kryteriów, którymi się kierujemy.

1. Rejestracja w KRS

Fundacja lub stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS lub w jest w trakcie rejestracji.

l

2. Statut

Organizacja pozarządowa powinna posiadać statut, który precyzyjnie określa działalność charytatywną, jaką prowadzi.

3. Obszar działań

Pierwszeństwo w pomocy mają organizację pracujące na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób z problemami psychicznymi.

4. Gotowość do pracy

Szukamy organizacji, które już realizują określone działania (programy, projekty) lub niedługo zamierzają je rozpocząć.
Może to być również gotowość do świadczenia usług non-profit.

5. Jedna osoba do współpracy

Do celów współpracy z Fundacją Webdone zostanie oddelegowana jedna, konkretna osoba, z którą będziemy się komunikować – to po to, by współpraca mogła przebiegać sprawniej.

q

6. Nie reprezentujesz

Organizacji rządowej, szpitala, organizacji zdrowotnej, organizacji sportowej lub placówki edukacyjnej.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, skontaktuj się z nami wypełniając formularz po kliknięciu w poniższy przycisk.